116 Notices bibliographiques

Votre Recherche

  Notices liées en tant que sujet.
  • Judaïsme -- Liturgie

Affiner

Nature de document

 • Ajouter un filtre

 • Ajouter un filtre

 • Ajouter un filtre

 • Ajouter un filtre

 • Ajouter un filtre

 • Ajouter un filtre

Détail des sujets

 • Ajouter un filtre

 • Ajouter un filtre

 • Ajouter un filtre

1 1546

Abudarham, David ben Joseph ben David

Bʿezrat ʾElohey qedem šwken mʿwnah ʾaḥel lpareš ʾet tpilwt kol hasanah ʾamar Dawid B"R Ywsep S"Ṭ B"R Dawid ben ʾAbwdarham, barwk YY' ʾElohey ʾabiynw ʾAbraham ʾašer baḥar bw wbzarʿw ʾaḥarayw ʿad ʿwlam, neṣer maṭaʿayw maʿaśeh yadayw kwlam, heywt mipney ʾwrek hagalwt wgwdel haṣarwt ništanw haminhagwt batpiylwt bkol hamdiynwt, wrwb hehamwn nwśʾiym qwlam, bhitpallam lipney ʾElohey ʿwlam, whem mgaššiym kʿiwer baʾapelah, wʾeynam mbiyniym dibrey hatpilah, wgam ʾeynam ywdʿiym seder haminhagwt wṭaʿaeyhem, lhaʿamiydam ʿal ʾopaneyhem,... ʿalah blibiy lḥaber zeh haseper, hanwten ʾimrey šeper, miTalmwd babliy wiyrwšalmiy wdibrey haGʾwniy[m], whamparšiym Riʾšwniym wʾAḥarwniy[m], wʾaʿamiyd ʾohel bbeyʾwr hatpilwt,... wgam ʾabiyʾ meʾašer šamaʿtiy minwṭriyqwn wgiymaṭraʾwt, ʾašer hem laḥokmah parpraʾwt, wgam ʾektwb seder ʿiybwr hašaniym,... wgam ʾabiyʾ ṭaʿam lminhagwt ʾašer hinhiygw haRiʾšwniy[m], kpiy ʾašer ʾemṣaʾ bSeper hamanhiyg wSeper haminhagwt wbḥibwrey haqadmwniy[m],... ʿad ʾašer loʾ yeḥsar laqwreʾ baseper hazeh ṭaʿam lminhag baʿwlam, wpeyrwš hatpilah ʿal matkwntw yaʿaleh byadw wyišlam
בעזרת אלהי קדם שוכן מעונה אחל לפרש תפלות כל השנה מר דוד ב"ר יוסף ס"ט ב"ר דוד נ"ע בן אבודרהם, ברוך יי' אלהי אבינו אברהם אשר בחר בו ובזרעו אחריו עד עולם, נצר מטעיו מעשה ידיו כולם, היות מפני אורך הגלות וגודל הצרות נשתנו המנהגות בתפילות בכל המדינות, ורוב ההמון נושאים קולם בהתפללם לפני אלהי עולם, והם מגששים כעור באפלה, ואינם מבינים דברי התפלה, וגם אינם יודעים סדר המנהגות וטעמיהם, להעמידם על אפניהם,... עלה בלבי לחבר זה הספר, הנותן אמרי שפר, מתלמוד בבלי וירושלמי ודברי הגאוני[ם], והמפרשים ראשונים ואחרוני[ם], ואעמיד אהל בביאור התפלות,... וגם אביא מאשר שמעתי מנוטריקון וגימטראות, אשר הם לחכמה פרפראות, וגם אכתוב סדר עיבור השנים,... וגם אביא טעם למנהגות אשר הנהיגו הראשוני[ם], כפי אשר אמצא בספר המנהיג וספר המנהגות ובחבורי הקדמוני[ם],... עד אשר לא יחסר לקורא בספר הזה טעם למנהג בעולם, ופירוש התפלה על מתכונתו יעלה בידו וישלם
bbeyt ben mešeq haʾadwn Maʾrqw ʾAnṭwnyʾw Ywśṭiynyaʾn

Livres