Notice bibliographique

  • Notice
  • vignette
  • vignette
vignette large

Notice en attente de catalogage

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation

Auteur(s) : Bacaër, Nicolas (13/10/1975 ; Auteur du texte)

Titre(s) : Breu història dels models matemàtics en dinàmica de poblacions [Texte imprimé]

Traduction de : Histoires de mathématiques et de populations

Publication : PARIS : Nicolas Bacaër (auto-éditeur), 2022

Impression : 31-Toulouse : Impr. coolLibri

Description matérielle : 1 vol. (158 p.) ; 21 cm


Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 979-10-343-9682-5 (br.) : 15 EUR
EAN 9791034396825

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb47063409m

Notice n° :  FRBNF47063409


Résumé : Aquest llibre recorre la història de la dinàmica de poblacions -un tema teòric estretament relacionat amb la genètica, l'ecologia, l'epidemiologia i la demografia- en la que les matemàtiques han aportat importants coneixements. Presenta una visió general de la gènesi de diversos temes de gran rellevància: el creixement exponencial, des d'Euler i Malthus fins a la política xinesa del fill únic; el desenvolupament dels models estocàstics, des de les lleis de Mendel i la qüestió de l'extinció de cognoms fins a la teoria de la percolació per a la propagació d'epidèmies, i les poblacions amb dinàmiques caòtiques, en les quals s'entremesclen el determinisme i l'atzar. [source éditeur]


Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

2022-138243
support : livre