Notice bibliographique

  • Notice
  • vignette
  • vignette
vignette large

Notice en attente de catalogage

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation

Auteur(s) : Bacaër, Nicolas (13/10/1975 ; Auteur du texte)

Titre(s) : Axplock i den matematiska populationsdynamikens historia [Texte imprimé]

Traduction de : Histoires de mathématiques et de populations

Publication : PARIS : Nicolas Bacaër (auto-éditeur), 2022

Impression : 31-Toulouse : Impr. coolLibri

Description matérielle : 1 vol. (158 p.) ; 21 cm


Identifiants, prix et caractéristiques : ISBN 979-10-343-9008-3 (br.) : 15 EUR
EAN 9791034390083

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb470522026

Notice n° :  FRBNF47052202


Résumé : Den här boken följer populationsdynamikens historia, ett teoretiskt forskningsfält som är nära besläktat med genetik, ekologi, epidemiologi och demografi, och som matematiken har bidragit med viktiga insikter till. Den ger en översikt över några viktiga ämnen, såsom exponentiell tillväxt, utvecklingen av stokastiska modeller och kaotiska populationer, där determinism och slumpmekanismer sammanflätas. Därmed görs nedslag i historien om Euler, om Malthus och om den kinesiska ettbarnspolitiken. Dessutom förklaras historien om Mendels lagar och frågan om utdöende släktnamn samt perkolationsteorin för spridning av epidemier. [source éditeur]


Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

2022-126679
support : livre