Notice bibliographique

  • Notice
vignette simple

Notice en attente de catalogage

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte noté : sans médiation

Auteur(s) : Nguyên , Công Hoan (14/01/1943)

Titre(s) : Dai dich Covid-19 và Suc khoe [Texte imprimé]

Publication : Joinville le Pont : Công Hoan NGUYEN, 2021

Description matérielle : 1 vol. (82 p.) ; 15 cm


Numéros : ISBN 978-2-493269-09-6 (br.) : 9,63 EUR
EAN 9782493269096

Identifiant de la notice  : ark:/12148/cb468800083

Notice n° :  FRBNF46880008


Résumé : Sau dt th 4 Covid-19 ln th 4 và vic gia hn th v sinh do chính ph Pháp quyt dnh có hiu lc t ngày 16 tháng 8 nam 2021, tôi bèn tìm hiu xem nó có hiu lc nhu th nào. Trong khi bin th Delta dang tàn phá khp th gii thì châu Phi ch có 2% dân s trong tng s 1300 triu ngui duc tiêm chng, rt xa so vi mc cn thit 100%, trong khi nó dã bt du bùng phát ti 124 khu vc [27, 28] và nó có th lây truyn dù bn dã duc tiêm chng hay chua. Ni s hãi dã khin th gii b chia thành 2 phe, nhng ngui có th v sinh dã duc tiêm chng và nhng ngui khác. Tuy nhiên, vic sng cht không dáng lo làm gì, nht là di vi nhng ngui dã cao tui t 70 tr lên. Nam 1945, có hon 100 triu ngui t vong vì bnh dch hch, dch t, st thuong hàn và cúm Tây Ban Nha. Ðiu cn là sng mt cuc sng hnh phúc và có ý nghia [20].Mun nhu vy ta hãy cham sóc bn thân bng bng ch d an ung lành mnh, tham gia hot dng (th dc th thao, yoga, tai-chi, ki-gong, dch cân kinh, di b, boi li), hc cách tinh tâm, kim soát tâm trí vì tt c mi th, t nguyên t nh nht dn di ngân hà, t con ngui dn ngn núi, t co th dn tinh thn, luôn luôn bin chuyn và tác dng qua li. Ðó chính là s vô thung [31]. Paris, 23-08-2021 [source éditeur]


Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

2021-265876
support : livre