Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Auteur(s) : Roi, Biti (1967-....)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : ʾAhabat haŠkiynah [Texte imprimé] : miysṭiqah wpwʾeṭiyqah bTiykqwney haZwhar / Biyṭiy Roʾiy
; אהבת השכינה [Texte imprimé] : מיסטיקה ופואטיקה בתיקוני הזוהר / ביטי רואי

Publication : . - Ramat-Gan : Hwṣaʾat ʾWniybersiyṭat Bar-ʾIylan = Bar-Ilan university press, 5777, 2017
Publication : . - רמת-גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ז, 2017

Description matérielle : 501 עמודים, 12 עמודים לא ממוספרים ; 25 ס"מ

Collection : (Maḥašabwt : sidrat meḥqariym bmaḥašebet Yiśraʾel lzikrw šel ʾIyziydwr Priydman)
(מחשבות : סדרת מחקרים במחשבת ישראל לזכרו של איזידור פרידמן)
Mahshavot : a series for studies in Jewish thought in memory of Isidore Friedman

Lien à la collection : Maḥašabwt 


Note(s) : Les versos des pages de titre portent : "Haseper ywṣeʾ laʾwr bsiywʿa Qeren Beyt šalwm, Qywṭw, Yapan ; Merkaz hameḥqar ʿA"Š Qwgwd, Mkwn Šalwm Harṭman, haʾIygwd haʿwlamiy lmadaʿey haYahadwt ; haQatedrah ʿA"Š Naṭaliy wʾIyziydwr Priydman lhwraʾat mišnat harab Ywsep Dwb Halewiy Swlwbeyyṣ'iyq" et "Published with the assistance of Bait Shalom, Kyoto, Japan ; Kogod research center, Shalom Hartman institute ; World union of Jewish studies ; the Nathalie and Isidore Friedman chair for the teaching of Rav Joseph B. Soloveitchik's thought". - Table des matières traduite en anglais. - Notes bibliogr. p. 429-466. Index
. - מעבר לשער : הספר יוצא לאור בסיוע: קרן בית שלום, קיוטו, יפן ; מרכז המחקר ע"ש קוגוד, מכון שלום הרטמן ; האיגוד העולמי למדעי היהדות ; הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. - ביבליוגרפיה (עמודים 466-429) ומפתחות
Texte remanié de : דיסרטציה : המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן : רמת-גן, אוניברסיטת בר-אילן : תשע"ג, 2003. Titre de soutenance : מיתוס השכינה בספרות תיקוני הזוהר : היבטים פואטיים, פרשניים ומיסטיים
ספר זה מאיר את אחד החיבורים החשובים ביותר בקבלה של ימי הביניים הוא החיבור 'תיקוני הזוהר'. חיבור זה, שזכה להדפסות רבות יותר מכל ספר קבלה אחר, השפיע השפעה מכרעת על תולדות הקבלה: על כתביהם של ר' משה קורדוברו, האר"י, הרמח"ל, הגאון מווילנה, שבתאי צבי, וגם על הספרות החסידית. הספר מבקש לעמוד על סוד קסמה של ספרות תיקוני הזוהר, שדרשותיה חדרו לנוסחי התפילה, ולדון באופני השפעתה על עולם הריטואל וההלכה היהודית. בהציעה תפיסת אלוהות אימננטית וקרובה, תפיסה קבלית מקיפה לטעמי המצוות ולתורה של גאולה, הפכה ספרות תיקוני הזוהר למרכזית בכתיבה של חסידים ומתנגדים, מיסטיקנים ואנשי הלכה כאחד. מונחי יסוד קבליים שהפכו שגורים בכתיבה הקבלית והחסידית, כגון 'לית אתר פנוי מניה', 'ממלא וסובב כל עלמין', 'לשם ייחוד קוב"ה ושכינתיה', 'עילת העילות', דרך הפרשנות האסוציאטיבית, הגימטריות, שמות הקודש, סודות האותיות, הטעמים והניקוד, רעיונות כגון הגלגול, ערב רב, תורת עץ החיים, קליפות, ועוד – מקורם בספרות זו. ‬ ‫ כמו כן מפצח הספר שלפנינו את תבניתו הפורמלית של החיבור 'תיקוני הזוהר' על שבעים דרשותיו למילה 'בראשית', המתבררות כמכוונות בעיקר לשכינה היא הראשית, הנבחרת מכול, ותכלית המציאות כולה. על סמך השוואה חוזרת ונשנית לספרות גוף הזוהר, ובאמצעות מחקר המיתוס ושימוש בכלים ספרותיים טוענת המחברת, כי המקובל האנונימי שכתב את תיקוני הזוהר ראה בדמותה של השכינה מוקד לעבודה דתית. הוא מתאר אותה כעיקר ושורש האמונה, ורואה בה את מכלול היבטיו של העולם האלוהי ותמציתו. אל מול אלוהות מושלמת וזכרית הוא מעמיד אלוהות נשית, חלשה ואימהית. הוא מתרכז ביופייה, בונה לה שיעור קומה ומעצים את נוכחותה בחייו ואת תפקידו הפעלתני של המקובל המחויב בעזרה לה. - כריכה אחורית


Autre(s) forme(s) du titre : 
- Titre(s) parallèle(s) : Love of the Shekhina : mysticism and poetics in Tiqqunei ha-Zohar / Biti Roi


Sujet(s) : Zohar. Tiyqwney zohar -- Critique et exégèse  Voir les notices liées en tant que sujet
Mystique -- Judaïsme  Voir les notices liées en tant que sujet
Kabbale  Voir les notices liées en tant que sujet
Dieu -- Présence -- Judaïsme  Voir les notices liées en tant que sujet
Mystique et poésie  Voir les notices liées en tant que sujet


Numéros : ISBN 978-965-226-473-2. - ISBN 965-226-473-3 (rel.)

Notice n° :  FRBNF45549835 (notice reprise d'un réservoir extérieur)Table des matières : מבוא -- שער ראשון: מרכזיות השכינה ומעמדה העליון בספרות תיקוני הזוהר: ׳בראשית תמן בת׳ – מרכזיותה של השכינה בדרשות בראשית -- השכינה – כוללת כול -- זיקת השכינה לעילת העילות ולספירות הגבוהות -- מרכזיות השכינה וזיקתה לעילת העילות – השלכות תאורגיות -- ׳אשרי מי שמשתדל לדעת את השכינה׳ – מבט כללי -- ‬ ‫ שער שני: ׳כְּצִפּוֹר נוֹדֶדֶת מִן קִנָּהּ׳ גלות השכינה והנדודים במחשבת בעל תיקוני הזוהר: השכינה, הגלות והנדודים – בין הזוהר לתיקונים -- ׳כציפור נודדת׳ – דרשות הגלות המרכזיות של בעל תיקוני הזוהר -- על גלות השכינה – חידושיו של בעל התיקונים -- הגלות ואידֵאל הנדודים – מבט כללי -- ‬ ‫ שער שלישי: חיגרותה של השכינה ׳רגלי השכינה׳ ונפילתה בגלות – דימוי מכונן ריטואל בתיקוני הזוהר: מיתוס נפילת השכינה בדרשות התיקונים -- ׳רגלי השכינה׳ כדימוי מכונן אתוס – עיון בסיפור ׳בעל הקבין׳ -- תאורגיה ותיקון – דגמים שונים במחשבת בעל התיקונים -- לדמותה של השכינה: תאורגיה ופואטיקה סיפורית – מבט כללי -- ‬ ‫ שער רביעי: שיעור קומתה של השכינה בספרות תיקוני הזוהר: היעדר קומת השכינה בזוהר -- שיעור קומת השכינה – עיון בתיקון ו שבסוף תיקוני הזוהר -- מאפיינים, השפעות והשוואות להעמדת דמותה של השכינה -- תפיסת שיעור הקומה של בעל התיקונים -- שיעור קומת השכינה מראשית עד אחרית – מבט כללי -- סיכום – אוהבי השכינה: מדלות לארגמן בוהק -- אחרית דבר -- רשימת ספרות וקיצורים -- מפתחות

Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée