Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Musique notée : sans médiation

Auteur(s) : Anglès, Higini (1888-1969). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : La Música de las Cantigas de Santa María del rey Alfonso el Sabio. Facsímil, transcripción y estudío crítico... II. Transcripción musical [Musique imprimée]

Publication : Barcelona : Biblioteca central, 1943

Description matérielle : In-fol., X-126-462 p.

Collection : Biblioteca de Catalunya. Publicacions del Departament de música ; 15

Lien à la collection : Publicacions de la secció de música (Biblioteca de Catalunya) 


Note(s) : Cantigas de fiestas de Santa Maria, p. 433-449. - Cantigas de fiestas de Nuestro Señor y otras de Santa Maria, p. 450-462


Autre(s) auteur(s) : Alfonso el Sabio. Auteur ou responsable intellectuel  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Genre ou forme : Chants sacrés -- 13e siècle

Notice n° :  FRBNF42816041

Univers musique Cette notice appartient à l'univers musique
Réunit :
P. 3 - Porque trobar ė cousa en que jaz
P. 4 - Des oge mais quer eu trobar
P. 5 - Muito devemos, varões
P. 7 - Mais nos faz Santa Maria
P. 8 - A Madre do que livrou
P. 10 - Quen as Coitas d'este mundo quiser soffrer
P. 11 - A que do bon rey Davi
P. 13 - Santa Maria amar
P. 15 - A Virgen Santa Maria todos
P. 16 - Por que nós ajamos
P. 18 - Rosa das rosas et fror das frores
P. 19 - Macar ome per folia
P. 20 - O que a Santa Maria mais des pras
P. 21 - Assi como Jesucristo estand'en a cruz salvou
P. 22 - Par Deus, muit ė gran razon
P. 23 - Todolos santos que son no ceo
P. 24 - Quen dona fremosa
P. 25 - Sempre seja bẽita et loada
P. 26 - Por nos de dulta livrar
P. 27 - Gran sandace faz quen se por mal filla
P. 28 - Virga de Jesse
P. 29 - Santa Maria pod'enfermos guarir
P. 30 - Mui gran poder
P. 31 - Como Deus fez vynno d'agua
P. 32 - Madre de Deus non pod'errar
P. 33 - Pagar ben pod'o que dever'
P. 34 - Non é gran cousa se sabe bon joyzo dar
P. 36 - Todo logar mui ben pode sseer deffendudo
P. 37 - Nas mentes senpre tẽer
P. 38 - Muito valvera mais se Deus m'anpar
P. 39 - Tanto se Deus me perdon
P. 40 - Quen loar podia
P. 41 - Gran poder á de mandar
P. 42 - Gran dereit'é que fill'o demo por escarmento
P. 43 - O que a Santa Maria der algo ou prometer'
P. 44 - Muit amar devemos en nossas voontades
P. 45 - Miragres fremosas
P. 45 - Pois que Deus quis da Virgen fillo
P. 47 - Torto seria grand'e desmesura
P. 48 - Deus te salve, groriosa
P. 49 - A Virgen Madre de nostro Sennor
P. 50 - A Virgen mui groriosa
P. 51 - Porque é Santa Maria leal et mui Verdadeira
P. 52 - Quen fiar'na Madre do Salvador
P. 53 - A Virgen Santa Maria tant'é de gran piedade
P. 54 - Porque ajan de seer
P. 55 - Virgen Santa Maria
P. 56 - Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos
P. 57 - Ben com'aos que van per mar
P. 58 - Non deve null'ome d'esto per ren dultar
P. 59 - A madre de Deus devemos tẽer mui cara
P. 60 - Mui gran dereit'é das bestias obedecer
P. 61 - Como pod'a Groriosa mui ben enfermos sãar
P. 62 - Toda saude da santa reynna
P. 63 - A tant'é Santa Maria
P. 64 - Gran dereit'é de seer
P. 65 - Mui grandes noit'e dia
P. 66 - Da muitas guisas nos guarda de mal
P. 67 - Quen â Virgen ben servir'
P. 68 - Entre Av'e Eva
P. 69 - Fol é o que cuyda que non poderia
P. 70 - Santa Maria sempr'os seus ajuda
P. 71 - Quen ben serv'a madre do que quis morer
P. 72 - Quen mui ben quiser o que ama guardar
P. 73 - A creer devemos que todo pacado
P. 74 - Quantos en Santa Maria
P. 75 - A reynna groriosa tant'é de gran santidade
P. 76 - A Groriosa grandes faz
P. 77 - Santa Maria os enfermos sãa
P. 78 - En o nome de Maria
P. 79 - Se muito non amamos
P. 80 - Quen diz mal
P. 81 - Ben pod'as cousas feas fremosas tornar
P. 82 - Quen Santa Maria quiser deffender
P. 82 - Omildade con pobreça
P. 84 - Quen as sas figuras da Virgen partir
P. 85 - Da que Deus mamou o leite doseu peito
P. 86 - Non pode prender nunca morte vergonnosa
P. 87 - Ay Santa Maria !
P. 88 - De graça chẽa e d'amor
P. 89 - Par Deus tal sennor muito val
P. 90 - A Santa Maria mui bon servir faz
P. 91 - Aos seus acomendados
P. 92 - O que en Santa Maria crever ben de coraçon
P. 93 - Pera toller gran perfia
P. 94 - Acorrer nos pode e de mal guardar
P. 95 - Muito punna dos seus onrrar
P. 96 - Quen servir'a Madre do gran Rey
P. 97 - A Madre de Deus onrrada
P. 98 - Sola fusti senlleira
P. 99 - A virgen nos dá saud'
P. 100 - Santa Maria poder a
P. 101 - Nulla enfermidade
P. 102 - De vergonna nos guardar
P. 103 - Quen aos servos da Virġen de mal se traballa
P. 105 - Atal sennor
P. 106 - A Virgen sempr'acorrer, acorrer
P. 107 - Non dev'a Santa Maria mercee pedir
P. 108 - Muito sse deven tẽer
P. 109 - Santa Maria, strela do dia
P. 110 - Ben pod'a Sennor sen par
P. 111 - Sempr'aos seus val
P. 112 - Quen a Virgen ben servira
P. 113 - Nunca ja pod'aa Virgen ometal pesar fazer
P. 114 - Gran piadad'et merce'et nobreza
P. 116 - Prijon forte nen dultosa
P. 117 - Quen crever na Virgen santa
P. 118 - Dereit'é de ss'end'achar
P. 119 - Razon an os diabos de fogir
P. 120 - Tant'é Santa Maria de ben mui conprida
P. 121 - En todo tempo faz ben
P. 122 - Nas coitas devemos chamar
P. 123 - Por razon tenno d'obedecer
P. 124 - A que serven todelos celestiaes
P. 125 - Con seu ben
P. 126 - Dereit'e de Lume dar
P. 127 - Toda cousa que â Virgen seja prometuda
P. 128 - Fazer pode d'outri vivelos seus
P. 129 - Como somos per conssello do demo perdudos
P. 130 - Quantos me creveren loaran
P. 132 - De muitas maneiras busca a Virgen esperital
P. 133 - Miragres muitos pelos reis faz
P. 134 - De Santa Maria sinal qual xequer
P. 135 - O que pola Virgen leixa
P. 136 - Muit'é mayor o ben fazer
P. 137 - De toda chaga ben pode guarir
P. 138 - Non pod'ome pela Virgen tanta coita endurar
P. 139 - Tant muit'é con Jesucristo Santa Maria juntada
P. 140 - De todo mal et de toda ferida
P. 141 - Quen entender quiser, entendeor
P. 142 - En tamanna coita non pode seer
P. 143 - Quen leixar'Santa Maria
P. 144 - Resurgir pode et fazelos seus
P. 145 - A Virgen en que ė toda santidade
P. 146 - Aquel podedes jurar
P. 147 - Poilas figuras fazendos dos santos renenbrança
P. 148 - Sempr'acha Santa Maria razon verdadeira
P. 149 - Quen a Santa Maria de coraçon rogar'
P. 150 - Maravillosos et piadosos
P. 151 - A Santa Maria dadas
P. 151 - Quen muit'onrrar'onome da Sennor conprida
P. 153 - En a gran coita sempr'acorrer ven
P. 154 - Quen algũa cousa quiser pedir
P. 155 - Con razon é d'averen gran pavor
P. 156 - O que pola Virgen de grado seus dões
P. 157 - Quen comendar'de coraçon
P. 158 - A Madre do que a bestia
P. 159 - De mui grandes periglos
P. 160 - Fol ė a desmesura
P. 161 - A que Deus ama, amar devemos
P. 162 - Sempr'a Virgen, de Deus Madre, busca vias et carreiras
P. 163 - Tantas nos mostra a Virgen de morcees et d'amores
P. 165 - Quen quer que ten en desden
P. 166 - Tan grand'amor á a Virgen con Deus, seu Fill'e juntança
P. 167 - Ali u a pèedença do pecador vai minguar
P. 169 - A Madre do que de terra
P. 170 - Deus por sa Madre castiga a vegadas ben de chão
P. 171 - De muitas guisas los presos solta a mui groriosa
P. 173 - Non sofre Santa Maria de seeren perdidosos
P. 174 - Quen bõa dona querra
P. 176 - Poder á Santa Maria, a Sennor de piadade
P. 177 - A sas figuras muit'onrrar
P. 178 - Pode por Santa Maria o mao perdela fala
P. 180 - Como deve os crischãos seer a Virgen onrrada
P. 181 - Ni un poder d'este mundo de gente nada non val
P. 182 - Como poden per sas culpas os omes seer contreitos
P. 183 - Quen quer que na Virgen fia et a roga de femença
P. 184 - En todo logar á poder
P. 185 - A que por nos salvar
P. 186 - Loar devemos a que sempre faz
P. 187 - Santa Maria grandes faz
P. 188 - A Madre de Jesucristo que ceos, terras et mares
P. 190 - Tantas en Santa Maria son mercees et bondades
P. 191 - Como a Virgen pesa de quen erra a ciente
P. 192 - Por dereito ten a Virgen, a Sennor de lealdade
P. 194 - Soltar pode muit'agynna os presos et os liados
P. 196 - Non vos é gran maravilla de lum'ao cego dar
P. 197 - A que faz o ome morto resurgir sen nulla falla
P. 198 - Ben sab'a que pod'e val
P. 199 - Vella et minynna
P. 200 - Pero que seja a gente d'outra lei descreuda
P. 202 - Deus, que mui ben barata
P. 203 - Pesar'a Santa Maria de quen por desonrra faz
P. 204 - A Madre de Deus tant'á en ssi
P. 205 - Poder à Santa Maria Grande dos seus acorrer
P. 206 - Quen na Virgen Santa
P. 207 - Gran fe devia
P. 208 - Coraçon d'om ou de moller que â Virgen muit'amar
P. 209 - Ben pode Santa Maria guarir de toda paçon
P. 210 - Pouco devemos preçar
P. 211 - O que de Santa Maria sa merce ben ganna
P. 212 - Muitas Vegadas o dem'enganados
P. 213 - Sobelos fondos do mar et nas alturas da terra
P. 215 - Como o nome da Virgen é aos bõos fremoso
P. 216 - Quen a festa et o dia
P. 217 - Senpre punnou muit'a Virgen per u fosse connoçuda
P. 218 - Como quer que gran poder
P. 219 - Muitas vezes volv'o demo as gentes por seus pecados
P. 220 - Com'ė o mund'avondado de maes et d'ocajôes
P. 221 - Santa Maria loei
P. 222 - Muit'e mais a piadade de Santa Maria
P. 224 - Muito a Santa Maria, Madre de Deus, gran sabor
P. 225 - Quen polo amor de Santa Maria do seu fezer
P. 226 - Aquel que â Virgen Santa Maria quiser servir
P. 227 - Oraçon con piadade oe a Virgen de grado
P. 228 - Quen souber'Santa Maria ben de coraçon amar
P. 229 - Se ome fezer de grado pola Virgen algun ben
P. 230 - Aquele que en a Virgen carne por seer veudo
P. 231 - Muito faz grand'ero, et en torto jaz
P. 232 - Muito foi noss'amigo
P. 233 - Apostos miragres faz toda via
P. 234 - Tod'aquel que pola Virgen quiser do seu ben fazer
P. 235 - Quen serve Santa Maria, a Sennor mui verdadeira
P. 236 - Como a de mais de gente quer gannar per falsidade
P. 237 - Con gran razon é que seja de Jesocrist' amparada
P. 238 - O que en Santa Maria de coraçon confiar'
P. 239 - Non dev'a entrar null'omena eigreja da Sennor
P. 240 - Razon an de seeren seus miragres contados
P. 241 - Non conven aa omagen de Madre do grorioso
P. 242 - ¿ E quen a non loara
P. 243 - Ben per esta aos reis d'amaren Santa Maria
P. 244 - Quen ouver na Groriosa fiança con fe complida
P. 245 - Todolos coitados que queren saude
P. 246 - A reynna en que é comprida toda mesura
P. 247 - Muito bon migrar'a Virgen faz estranno et fremaso
P. 248 - Assi pod'a Virgen so terra guardar
P. 249 - Quen os peccadores guia et aduz a salvaçon
P. 250 - Tant'é grand'a sa mercee da Virgen, et sa bondade
P. 251 - Razon é grand'e dereito que defenda ben assi
P. 252 - Tod'ome deve dar loor
P. 254 - Vertud'e sabedoria
P. 255 - En todalas grandes coitas á forcia grand'e poder
P. 256 - Os que bõa morte morren et son quitos de peccados
P. 257 - A que faz os peccadores dos peccados repentir
P. 258 - Como gradecer ben feito é cousa que muito val
P. 259 - A Santa Madre d'aquale
P. 260 - Se ben en a Virgen fiar'
P. 261 - O que viltar quer a Virgen de que Deus carne fillou
P. 263 - Guardar-se deve tod'ome de jurar gran falssidade
P. 264 - Os peccadores todos Loaran
P. 265 - Parade mentes ora como Santa Maria
P. 267 - O que no coraçon d'ome é mui cruu de creer
P. 268 - Carreiras et semedeiros
P. 269 - Gran dereit'é que mal venna
P. 271 - O que en coita de morte mui grand' ou en prijon for
P. 272 - A que as portas do ceo
P. 274 - Assi como Jhesocristo fez veer e cego nado
P. 275 - Sen muito ben que nos faze a Sennor esperital
P. 276 - Aquel que de voontade Santa Maria servir'
P. 277 - Por nós Virgen Madre
P. 278 - Mui gran dereito faz do mund'avorrecer
P. 280 - Tan gran poder a ssa Madre deu, ben en fondo da terra
P. 281 - De grad'á Santa Maria mercee et piadade
P. 282 - O nome da Virgen Santa atan muit'e' temeroso
P. 284 - Na malandança
P. 285 - Quen na Virgen groriosa esperança mui grand'á
P. 286 - Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
P. 287 - Aquela que a seu Fillo viu cinque mil avondar
P. 288 - Santa Maria punna d'avîir
P. 289 - Dized ! ai, trobadores !
P. 291 - Quen Jesucrist'e ssa Madre veer
P. 292 - Se non loassemos por al a Sennor mui verdadeira
P. 294 - Muit'é benaventurado
P. 295 - Pois aos seus que ama defende toda via
P. 296 - Sempr'a Virgen santa dá bon gualardon
P. 297 - De muitas guisas miragres a Virgen esperital
P. 298 - Na de que Deus pres carn'e foi d'ela nado
P. 299 - Gran confiança na Madre de Deus sempr' aver devemos
P. 300 - A que poder á dos mortos
P. 301 - Todos con alegria cantand'e en bon son
P. 302 - Ben pode seguramente demendal-o que quiser
P. 303 - Maravillosos miragres Santa Maria mostrar
P. 304 - A Madre de Deus que este do mundo lum'e espello
P. 305 - Poilo pecador punnar'en servir Santa Maria
P. 306 - A que nos guarda dogran fog'infernal
P. 307 - Quen o Virgen por sennor
P. 308 - Maravillo m'eu com'ousa â Virgen rogar per ren
P. 309 - Como sofre mui gran coita o om'en cego seer
P. 310 - Santa Maria valed'
P. 311 - Santa Maria bêeita seja
P. 312 - U alguen a Jhesucristo por seus pecados negar'
P. 313 - Par Deus, muit'á gran vertude na paraula comũal
P. 314 - Quen vai contra Santa Maria
P. 315 - Quen ben fiar'na Virgen de todo coraçon
P. 316 - Do dem'a perfia
P. 317 - Tanto quer Santa Maria os que ama deffender
P. 318 - O que en Santa Maria todo seu coraçon ten
P. 319 - A Madre de Jhesucristo vedes a quen apparece
P. 320 - Pero que os outros santos a vezes prenden Vingança
P. 321 - Maldito seja quen non loara
P. 322 - Cantand'e en muitas guisas dev'om'a Virgen loar
P. 323 - Muito demostra a Virgen, a Sennor esperital
P. 324 - Par Deus, muit'é gran dereito de prender muy gran ocajon
P. 325 - Non ė mui gran maravilla seeren obedientes
P. 326 - Que por al non devess'om'a Santa Maria servir
P. 327 - Quen aa Virgen Santa mui ben servir quiser
P. 328 - Com'ė mui bôa creença do que non vee om'e cree
P. 329 - De muitas maneiras Santa Maria
P. 330 - Muito deveria
P. 331 - Macar faz Santa Maria
P. 332 - A Madre de Jhesucristo, que ė Sennor de nobrezas
P. 333 - Por fol tenno quen na Virgen non á mui grand' asperança
P. 334 - A quela en que Deus carne prendeu et nos deu por lume
P. 335 - Senpre devemos na Virgen a tẽer os corações
P. 336 - Por gran maravilla tenno de null'ome s'atrever
P. 337 - Toller pod'a Madre de nostro Sennor
P. 338 - De todo mal pod'a Virgen a quen a ama sãar
P. 340 - Non deven por maravilla tẽer en querer Deus Padre
P. 341 - Muito per dev' a Reynna
P. 342 - O que diz que servir ome aa Virgen ren non é
P. 343 - Non conven que seja feita ni hũa desapostura
P. 344 - Ali u todol-os santos non an poder de põer
P. 345 - Quen souber Santa Maria loar
P. 346 - Tant'aos peccadores a Virgen val de grado
P. 347 - Par Deus, non é mui sen guisa de ss'ende mui mal achar
P. 348 - Mal ss'á end'achar
P. 349 - Quen a Deus et a ssa Madre escarno fazer quiser
P. 350 - Quen quer muy ben pod'a Virgen groriosa
P. 351 - Santa Maria leva
P. 352 - O que mui tarde ou nunca se pode por meezynna
P. 353 - A Virgen que de Deus madre est'e filla et criada
P. 354 - Ontre todalas vertudes que aa Virgen son dadas
P. 355 - A Sennor que mui ben soube
P. 356 - Con dereit'a Virgen santa á nome Strela do dia
P. 357 - A Santa Maria a muito ll'é greu
P. 358 - Porque ben Santa Maria
P. 359 - Sabor á Santa Maria de que Deus por nós foi nado
P. 360 - Muito per ė gran dereito de castigado seer
P. 361 - Qual'é a santivigada
P. 362 - En a que Deus pos vertude grand'e sempr' en ela crece
P. 363 - Atan gran poder o fogo non á per ren de queimar
P. 364 - Connosçudamente mostra miragres Santa Maria
P. 365 - De resorgir ome morto deu nostro Sennor poder
P. 366 - Com'en si naturalmente a Virgen á piadade
P. 367 - Ben como punna o demo en fazernos que erremos
P. 368 - Tan grand'poder á a Virgen aos da terra guardar
P. 369 - Muitos que, pelos pecados que fazen, perden o lume
P. 370 - En quantas guisas os seus acorrer
P. 371 - Virgen Madre groriosa
P. 373 - Com' á gran pesar a Virgen dos que gran pecado fazen
P. 374 - Con razon nas creaturas figura pode mostrar
P. 375 - A Madre do que o demo fez no mudo que falasse
P. 376 - Os que a Santa Maria saben fazer reverença
P. 377 - Sempr'a Virgen groriosa faz aos seus entender
P. 378 - Com'a grand' enfermidade en sãar muito demora
P. 379 - A Madre de Jhesucristo, o verdadeiro Messias
P. 380 - Ben parte Santa Maria sas graças et seus tesouros
P. 381 - Muito praz aa Virgen Santa que deus fillou por parenta
P. 382 - Santa Maria, Sennor
P. 383 - A que Deus avondou tanto, que quiso d' ela nacer
P. 384 - Fremosos miragres mostra a Madre da fremosura
P. 385 - Quen a omagen da Virgen et de seu Fillo onrrar'
P. 386 - En o pouco et no muito, en todolles fas mercee
P. 387 - O que a Santa Maria serviço fezer de grado
P. 388 - Non ė mui gran maravilla se sabe fazer lavor
P. 389 - Como torç'o dem'os nenbros do ome per seus pecados
P. 390 - A que as cousas coitadas d'ajudar muit' é tẽuda
P. 391 - As mãos da santa Virgen que tangeron a caron
P. 392 - Loar devemos a Virgen porque nos sempre gaanna
P. 393 - Null'ome per ren non deve a dultar nen a tẽer
P. 394 - Ben pode Santa Maria seu lum'ao çego dar
P. 395 - En bon ponto vimos esta Sennor que loamos
P. 396 - Quem por serviço da Virgen mete seu corp' en ventura
P. 397 - A que en nossos cantares nós chamamos Fror das flores
P. 398 - Grandes miragres faz Santa Maria
P. 399 - Como nos dá carreyras a Virgen que façamos
P. 400 - Como Jesuchristo fezo a San Pedro que pescasse
P. 402 - Loemos muit'a Virgen Santa Maria
P. 403 - Tantos vay Santa Maria en o seu Porto fazer
P. 404 - Muit'este mayor cousa en quererse mostrar
P. 405 - A de que Deus pres cara'e foi d'ela nado
P. 406 - Muito quer Santa Maria, a Sennor de ben conprida
P. 407 - En todo nos faz merçee
P. 408 - A Virgen, cuja merçee é pelo mundo sabuda
P. 409 - Sempr'a Virgen groriosa ao que s'en ela fia
P. 410 - Muito nos faz gran merçye Deus Padre nostro Sennor
P. 411 - A que defende do demo as almas dos peccadores
P. 412 - Sen calar nen tardar
P. 413 - Como a voz de Jesucristo faz aos mortos viver
P. 414 - Verdad' este a paraula que disse rey Salamon
P. 415 - O ffondo do mar tan chão faz come a terra dura
P. 416 - A que por muy gran fremosura este chamada Fror das frores
P. 417 - De toda enfermidade maa e de granferida
P. 418 - A que avondou do vinno aa dona de Bretanna
P. 419 - Muito praz aa Virgen santa que Deus fillou por parenta
P. 420 - Que por al non deves' ome Santa Maria servir
P. 421 - A que pera parayso irmos nos mostra caminos
P. 422 - Sempre faz o mellor
P. 423 - Como pod'a Groriosa os mortos fazer viver
P. 424 - Macar é Santa Maria
P. 425 - Macar é door a rravia maravillosa e forte
P. 426 - Gran fe devia
P. 427 - Ni un poder d'este mundo de gente nada non val
P. 428 - Pero que os outros santos a vezes prenden vingança
P. 429 - Muitas vegadas o dem' enganadas ten as gentes, porque les faz creer
P. 430 - A Madre do Pastor bõo que connosceu seu ganado
P. 431 - Quen usar' na de Deus Madre falar et amiga
P. 432 - Pero cantigas de loor
P. 433 - Macar poucos cantares
P. 437 - Quem Santa Maria Servir
P. 438 - Bẽeyto foi o dia e benaventurada
P. 439 - Virgen Madre gloriosa
P. 440 - Tod' aqueste mund'a loar deveria
P. 441 - Como Deus é comprida Trĩidade
P. 442 - Tan bẽeyta foi a saudaçon
P. 443 - Muito foi noss' amigo
P. 444 - Nobre don e muy preçado foi Santa Maria dar
P. 445 - Os Sete dões que dá
P. 446 - Des quando Deus sa Madre aos çeos levou
P. 447 - Bẽeita es, Maria, filla, madr'e criada
P. 449 - Nenbre ssete, Madre de Deus, Maria
P. 450 - Madre de Deus, ora
P. 453 - Como podemos a Deus gradeçer
P. 454 - Pois que dos reys nostro Sennor
P. 455 - Alegria, alegria
P. 456 - Subiu ao ceo o Fillo de Deus
P. 457 - Todolos bẽes que nos Deus
P. 458 - Ben vennas mayo, et con alegria
P. 459 - Aver non poderia
P. 460 - Non é sen guysa d'enfermos sâar
P. 461 - De muitas guysas mostrar
P. 462 - Como o demo cofonder

Localiser ce document(2 Exemplaires)

Richelieu - Musique - libre-accès

1 partie d'exemplaire regroupée

Mon-130 (15)
support : musique imprimée

Richelieu - Musique - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

AA-69 (15)
support : musique imprimée