Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Titre conventionnel : [Mélanges. Czapliński, Władysław]

Titre(s) : O Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVIII w [Texte imprimé] : prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 70 rocznice̡ urodzin / Wrocławskie Towarzystwo miłośników historii ; pod redakcja̡ Józefa Leszczyńskiego

Publication : Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1975

Description matérielle : P. 119-353 : portrait ; 24 cm

Note(s) : Résumés en allemand. Bibliogr. des travaux du prof. p. 119-126. - N° spécial de: «Sla̡ski kwartalnik historyczny Sobótka», rocznik 30, nr 2, 1975


Autre(s) auteur(s) : Wrocławskie towarzystwo miłośników historii  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Leszczyński, Józef. Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Notice n° :  FRBNF35882639Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

8-M-27537 (1975,30,2)
support : livre