Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Titre conventionnel : [Exposition. Wrocław. 1971]

Titre(s) : Literatura polska w autografach Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1918-1970 [Texte imprimé]z okazji 25-letniej działalności Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1946-1971, katalog wystawy. Opracowała Franciszka Sawicka przy współudziale Jana Litwinka

Publication : Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1971

Description matérielle : X-38 p. : 52 fac-sim. h. t. ; 21 cm


Autre(s) auteur(s) : Sawicka, Franciszka  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Biblioteka Zakładu narodowego imienia Ossolińskich (Wrocław, Pologne)  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Litwinek, Jana. Collaborateur  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Notice n° :  FRBNF35226176Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée