Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Auteur(s) : Danemark  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Frédéric V (1723-1766 ; roi de Danemark)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre conventionnel : [Acte royal. 1754-05-06]

Titre(s) : Forordning angaaende nyc Bønder-Gaardes Optagelse og Bebyggelse udi Norge, saasom : paa Almindinger eller hvad som kunde syfnes at vaere Alminding og ikkun lidet eller intet er bebygt saavel som detslige Staeder som ere de nu vaerende Bønder-eller andre Gaard fraliggende og ikke under det Saerdeles Brug, hvorfore samme er matriculeret befindes, eller kand skiønnes at henhøre. Friderichsborg-Slot, den 6 maji An-1754 [Texte imprimé]

Publication : . - Kiøbenhavn tryckt hos J. J. Höpffner, 1754

Description matérielle : In-4°

Note(s) : [Ordonnance concernant l'acceptation et la possession de Nouvelles terres en Norvége.]

Notice n° :  FRBNF33755696Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée