Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Titre(s) : Poznańska ksie̡ga prawa magdeburskiego i miśnieńskiego [Texte imprimé]. Das Posener Buch der Magdeburger und Meissner Rechts. Opracował i wydał Witold Maisel. Adiustacje̡ filologiczna̡ sprawował Andrzej Bzde̡ga

Publication : Wrocław, Warszawa, Kraków : Zakład narodowy imienia Ossolińskich, wyd. Polskiej Akademii nauk, 1964

Description matérielle : In-4° (25 cm), XLII-178 p. [Ech. int. 5823-66]

Note(s) : Instytut historii Polskiej Akademii nauk. Starodawne prawa polskiego pomniki. Seria II. Pomniki prawa polskiego. Dział III. Prawo miejskie. T. II. - Introduction en polonais et allemand. Texte des sources allemand


Autre(s) auteur(s) : Bzde̡ga, Andrzej Zdzisław. Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Maisel, Witold. Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur
Poznań (Pologne). Éditeur scientifique  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Notice n° :  FRBNF33142389Localiser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée

4-M-7288 (2)
support : livre