Notice bibliographique

  • Notice

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation

Auteur(s) : Bering, Vitus Jonassen (1681-1741)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Udførlige og troevaerdige Efterretninger om de fra Rusland af langs med Kysterne af Jishavet til Søes giorte Opdagelser ; tilligemed de i russiske tieneste vaerende danske Søe-Officers, Commandeur-Capitain Vitus Berings of Capitain Morten Spangbergs, Søe-Reiser, foretagne i Aarene 1728, 1729, 1738, 1741 til 1743, paa det østlige Ocean fra Kamtschatka af til Japon og Amerika... uddragne af ovenmeldte Søefareres Dagbøger, og af Statsraad Müllers, Adjunctus Stellers, Prof. de l'Isle's, Dr. Pallas's Beretninger og Skrifter sammenlignede med de af Capitain Cook paa hans sidste Reise omkring Verden giorte Jagttagelser [Texte imprimé]

Publication : Kiøbenhavn : trykt hos M. Hallager, 1784

Description matérielle : In-8° , XIV-350 p.

Note(s) : [Relations des découvertes faites en Russie le long des côtes de la mer Glaciale, et voyages maritimes des capitaines Vitus Bering et Martin Spangberg.]

Notice n° :  FRBNF30089075_________________________ Sous-notice [1] _________________________

Auteur(s) : Cook, James (1728-1779)  Voir les notices liées en tant qu'auteur

Titre(s) : Jagttagllser paa hans sidste Reise omkring VerdenLocaliser ce document(1 Exemplaire)

Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

1 partie d'exemplaire regroupée