Notice de personne

  • Notice
Xiang, Ming (1928-....) pseudonyme forme internationale translit.-ISO
向, 明 (1928-....) pseudonyme forme internationale

Pays :  Taïwan
Langue(s) :  chinois
Sexe :  Masculin
Responsabilité(s) exercée(s) sur les documents :  Auteur
Naissance :  1928-06-04, Chang sha, province de Hu nan

Poète.


Forme(s) rejetée(s) : 
< Xiang Ming (1928-....) pseudonyme
< Dong, Ping (1928-....)
< Dong Ping (1928-....)

Source(s) : 
Ru jia mei xue de gong xing zhe : xiang ming shi zuo xue shu yan tao hui lun wen ji / Bai ling, xiao xiao zhu bian, 2007
Shigeku : http://shigeku.org/xlib/xd/zgsg/xiangming.htm (2008-12-18)
BnF Service chinoisNotice n° :  FRBNF15882937

Création :  08/12/18

Notices bibliographiques liées

Voir les notices liées en tant que : Voir toutes les notices liées (3)